A BERUHÁZÁSI HELYSZÍNEK BEMUTATÁSACsíkszereda Önkormányzata már többször megfogalmazta, hogy szándékában áll külföldi és belföldi beruházók révén új tőkét, gazdasági erőt vonzani a városba, ezáltal új munkahelyeket és kereskedelmi forgalmat generálva a térségben. A város ugyan több termelő- és kereskedő egységgel bővült az elmúlt években, de még sok a kihasználatlan telep, gyárépület vagy csarnok is. Ezért a város önkormányzata feltérképezte a nem rendeltetésszerűen használt ingatlanokat, alapvető adatokat gyűjtött az ingatlanok tulajdonosaitól és csoportosította ezeket övezetek szerint:

A Nyugati gyárnegyedben többnyire ipari funkciójú épületek vannak (csarnok, raktárhelyiség és más jellegű objektum), amelyek a szocialista évtizedek erőltetett ütemű iparosítása és az utána következő részleges összeomlás következtében váltak mára kihasználatlanná. Ezen létesítmények általában teljes körű infrastruktúrával rendelkeznek (víz, csatorna, gáz, ipari áram), urbanisztikailag ipari rendeltetésű övezetben helyezkednek el és a város önkormányzata viszonylag egyszerűsített eljárással bocsájthat ki építkezési engedélyt, termelő és szolgáltató tevékenységeket szolgáló beruházások esetében.

A volt Keleti gyárnegyed közelebb van a város központjához és egyes lakónegyedekhez, a termelő tevékenység súlya is kisebb. Ebben az övezetben a városvezetés átalakítást tervez, ugyanis az ipari funkció megváltoztatását tűzte ki célul. Az új rendeltetés egy alapvetően szolgáltató, központi vagy központ-közeli funkciókat tömörítő új zóna lesz, amelyben a hangsúly a közigazgatás, kereskedelem, oktatás, egészségügy, belvárosi turizmus, részben lakófunkciót kiszolgáló kommunális és más objektumokra tevődik. A nyugati és keleti gyárnegyedben többnyire barnamezős jellegű beruházásokat lehet megvalósítani.

 A központi (belvárosi) épületek többnyireméreteik és/vagy reprezentatív státusuknak
köszönhetően kerültek be a listába.

Az egyéb helyszínek menüpont alatt többnyire a város peremi térségeiben (Zsögöd, Hargitafürdő) található ingatlanok találhatóak, melyek turisztikai és más szolgáltató jellegű befektetések eszközlésére lehetnek alkalmasak.

A konkrét helyszínek után két részben listáztuk azon övezeteket is, amelyek lakófunkciók, illetve szolgáltató funkciók (nagykereskedelmi, logisztikai, üzleti szolgáltatások, humán szolgáltatások stb.), tevékenységek megtelepedését szolgáló beruházásokra alkalmasak, a jelenleg érvényben levő Általános Városrendezési Terv (PUG) szabályozásai értelmében. Ezen helyszíneket, tágabb értelemben vett övezeteket javasoljuk tehát a lakófunkció fogadására javasolt övezetek szolgáltatásfunkciók fogadására javasolt övezet zöldmezős beruházásokra.

Bővebb városrendészeti információkért kérjük böngéssze az Általános Városrendezési Terv elektronikus formáját !
http://www.szereda.ro/#!hu/h1/41/alt.-varosrendezesi-terv.html