Csíkszereda

AZ ISKOLÁK VÁROSA


Csíkszereda iskolái a régió egyik központjává változtatták a várost. Így van ez a 17. századtól, amikor már az első, ferencesek által működtetett középiskola megnyitotta kapuit Csíksomlyón. A pálosok már a középkorban megtelepedtek Csíksomlyón. A városban jelenleg nyolc középiskola van, melyekben a szakirányok színes skálája megtalálható és évente ezer diák érettségizik a városban. A középiskolai képzés keretében megtalálható mind az elméleti, a vallási, a művészeti oktatás, mind a szaklíceumi illetve a szakiskolai képzés.

A román és magyar nyelvű elméleti középiskolák mellett a szakközépiskolai képzésben, a munkaerő-piaci kereslettel összhangban az alábbi szakirányok működnek: közgazdaság, kereskedelem, turizmus és közélelmezés, esztétika és higiénia, építkezés és automatizálás, környezetvédelem, elektronika, mechanika, textilipar, erdészet, faipar, ipari kémia, élelmiszeripar. Ezen szakokon több, mint 20 féle szakképesítést kaphatnak a tanulók, jelenleg összesen több mint 4000 diák része Csíkszeredában a középiskolai oktatásnak.

A Csíki-medence felsőfokú oktatásának helyzete az elmúlt 20 évben jelentősen kezdett fejlődni. A csíkszeredai felsőoktatás fontos állomása volt a 2001 őszén létrejött Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara. A ma már két karon működő szakokon jelenleg 733 hallgató tanul. Évente kb. kétszáz hallgató végez a hároméves agrárközgazdaság, könyvelés és gazdasági informatika, marketing, általános közgazdaság, román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom, világ és összehasonlító irodalom, alkalmazott szociológia és társadalmi kommunikáció és PR szakokon, valamint a négyéves környezetmérnök, élelmiszeripari mérnök, ipari biotechnológia, közélelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser szakokon. Ezen kívül hat szakon mesterképzés is zajlik a két kar keretében: vezetés és szervezés, fordító és tolmács, vidékfejlesztési agrármérnök, szociológia, kommunikáció, média és közkapcsolatok, valamint fenntartható biotechnológiák. Az egyetem keretében, sok esetben városi vagy megyei partnerintézményekkel közösen konferenciák, nyári egyetemek és tudományos szemináriumok kerülnek megszervezésre. Emellett a gödöllői Szent István Egyetem társulva a Sapientia és további két intézménnyel közösen létrehozták a Székelyföldi Agrárinnovációs Centrumot, valamint az egyetem egy gazdasági-informatikai klasztert is készül létrehozni, szakirányú cégek bevonása révén.

A román nyelvű oktatás is több szinten működik a városban, az általános és középiskolák mellett több éve a nagyszebeni székhelyű román oktatási nyelvű „Lucian Blaga" Tudományegyetem kihelyezett jogi és közgazdaságtani távoktatást működtet. Összességében elmondható, hogy évente több mint ezer egyetemi hallgató folytat felsőfokú tanulmányokat Csíkszeredában, több mint harminc szakon.