Miercurea - Ciuc 

ORAŞUL ŞCOLILOR


Şcolile din Miercurea-Ciuc au transformat oraşul în centrul regiunii. Această transformare a început deja în sec. 17. când Ordinul Franciscan a înfiinţat primul gimnaziu la Şumuleu Ciuc. Ordinul paulin s-a stabilit la Şumuleu Ciuc încă din Evul Mediu.

În prezent sunt opt licee în oraş cu profile variate, şi anual avem o mie de absolvenţi de liceu. Educaţia preuniversitară oferă educaţii teoretice, teologice, de arte, precum şi şcoli şi licee profesionale.

Pe lângă liceele teoretice cu limba de predare română şi maghiară, şcolile profesionale oferă profile care sunt în concordanţă cu cerinţele pieţii, ca de exemplu: economie, comerţ, turism şi alimentaţie publică, estetică şi igienă, construcţii şi automatizări, protecţia mediului, electronică, mecanică, industria textilă, forestier, industria de prelucrare a lemnului, chimie industrială şi industrie alimentară. Aceste profile oferă peste 20 de specializări, iar în prezent în oraşul Miercurea-Ciuc învaţă peste 4000 de elevi la nivel liceal.

Educaţia la nivel universitar din bazinul Ciucului a început să se dezvolte semnificativ în ultimii 20 de ani. O etapă foarte importantă în acest proces a fost înfiinţarea Universităţii Sapientia în anul 2001. Universitatea are două facultăţi la Miercurea Ciuc şi în prezent sunt 733 de studenţi care învaţă la aceste facultăţi. În fiecare an facultăţile au cca. 200 de absolvenţi la următoarele specializări: contabilitate şi informatică de gestiune, economie agroalimentară, economie generală, marketing, limba şi literatura română - limba şi literatura engleză, literatura universală şi comparată – limba şi literatura engleză, sociologie – dezvoltare rurală, comunicare şi relaţii publice, precum şi ingineria şi protecţia mediului în industrie, ingineria produselor alimentare, biotehnologii industriale, inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism. În afară de aceste specializări universitatea oferă şi programe de masterat în sociologie, inginer agronom de dezvoltare rurală, masterat în management şi guvernare etc. În cadrul universităţii se organizează conferinţe, academii de vară sau seminarii împreună cu instituţii partenere din oraş sau din judeţ. Universitatea Sapientia împreună cu Universitatea Szent István din Gödöllő (Ungaria) şi alţi doi parteneri au înfiinţat Centrul de Inovaţie pentru Agricultură din Ţinutul Secuiesc. Recent, Universitatea şi-a propus înfiinţarea unui cluster economic şi informatic prin atragerea firmelor din domeniu.

Educaţia în limba de predare română funcţionează pe mai multe nivele. Pe lângă şcolile primare şi liceale, Universitatea „Lucian Blaga” cu sediul în Sibiu, are două specializări în oraş oferind învăţământ la distanţă: Facultatea de Drept şi Facultatea de Economie.

În concluzie putem spune că anual peste o mie de studenţi urmăresc cursuri universitare în Miercurea Ciuc, la peste treizeci de specializări.